info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Àrids i Altres Sòlids>ÀRID NATURAL (0,4-0,9)

Sorra de sílice de granulometria 0,4-0,9 mm.

Adient per barrejar amb morter sec i realitzar multi capes.

Adient per empolvorar en sistemes Aquapox. Grau de lliscament C2.

Més detalls

25
30,00 €