info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Pintures de Senyalització>PINTURA TRÀNSIT VIAL AL DISSOLVENT

Pintura monocomponent a base de copolímers acrílics en solució orgànica i d'assecat ràpid.

- Adequada en senyalització interior i exterior en carreteres, autopistes, voreres, pàrquings, etc.

- Rendiment aproximat: 4 m2/l per capa

Blanc

LITROS P.V.P:
15 191,80 €
4 57,10 €

Groc (1023)

LITROS P.V.P:
15 255,50 €
4 73,00 €

Altre productes Pintures de Senyalització