Rugosos Exterior>FAÇANES RUGÓS BLANC

Revestiment rugós texturat per utilitzar en la decoració i protecció de tota classe d'edificis. Excel·lent resistència a la intempèrie, als suports alcalins, lavable i colors totalment sòlids a la llum. Recomanable per al pintat de paraments en exteriors on es vulgui deixar un acabat texturat rugós. La seva elevada capacitat de farciment i el seu acabat ens dissimula defectes de la façana i li dóna un aspecte decoratiu.

Més detalls

4 15
28,40 € 88,20 €