info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Sistemes Epoxi 100 % Sòlids>IMPRIMACIÓ EXTRA ADHERENT ANTIHUMITAT

Imprimació epoxi adherent per a suports poc porosos i que presenten una humitat superficial> 4%, per a sistemes de recobriments 100% sòlids.

  - Rendiment aproximat: 0,1-0,2 kg/m2

Kit 10 + 4,8
261,30 €