info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Sistemes Epoxi 100 % Sòlids>SOLIPOX AUTOANIVELLANT

Morter epoxi colorejat bicomponent sense dissolvents. A punt a l'ús.

- Serveix per obtenir sòls continus autonivellants i brillants en interiors sense necessitat d'afegir àrids de quars.

- Gruixos d'1 a 4 mm.

- Consum aproximat: 2 kg/m2/mm de gruix.

Vermell Òxid (0061), Beige (1001), Gris (7001-7035-7036-7037-7040), Negre

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 300,90 €

Groc Mostassa (1032)

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 320,50 €

Vermell Carmí (3002)

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 336,70 €

Blaus (5007-5015)

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 306,10 €

Verd Primavera (6001)

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 322,00 €

Verd Molsa (6011)

Kg. P.V.P:
Kit 23 + 3 303,30 €