info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Sistemes Epoxi 100 % Sòlids>AUTOANIVELLANT PAVIPOX

Producte acolorit bicomponent a base de resines epoxídiques sense dissolvents, que barrejat amb àrids de quars serveix per a la preparació de morters autonivellants.

Més detalls

Blanc

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 215,40 €

Vermell Òxid (0061), Beige (1001), Gris (7001-7035-7036-7037-7040), Negre

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 215,00 €

Groc Mostassa (1032)

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 228,90 €

Vermell Carmí (3002)

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 243,60 €

Blaus (5007-5015)

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 220,00 €

Verd Primavera (6001)

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 222,90 €

Verd Molsa (6011)

Kg. P.V.P:
Kit 10 + 3 215,00 €