info@pivema.com | Tel.: 93 863 93 20

Sistemes Epoxi a l'Aigua>AQUADUR AUTOANIVELLANT MATE (SENSE ÀRID)

Morter autoanivellant mat a base de resines epoxi, exempt de dissolvents i diluible en aigua. Ofereix una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. Per a la creació de sòls continus autonivellants i reparació de sòls industrials, és utilitzable en zones on es requereixi resistència al trànsit pesat.

Més detalls

Blanc Os

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 184,80 €

Vermell Òxid (0061), Beige (1001), Gris (7001-7035-7036-7037-7040), Negre

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 171,00 €

Groc Mostassa (1032)

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 175,00 €

Vermell Carmí (3002)

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 205,50 €

Blaus (5007-5015)

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 173,30 €

Verd Primavera (6001)

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 182,40 €

Verd Molsa (6011)

Kg. P.V.P:
Kit 15,33 + 2 174,20 €

Altre productes Sistemes Epoxi a l'Aigua